تجهیزات متالورژی و سرامیک

تمیز  کننده پلاسمایی تمیز  کننده پلاسمایی

تمیز کننده پلاسمایی

مدل

: p100-si
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه بردار پلاسمایی
چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

چرخ سفالگری پارس رومیزی پدالی

مدل

: pars
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری پرشین پدالی چرخ سفالگری پرشین پدالی

چرخ سفالگری پرشین پدالی

مدل

: Persian
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری ونوس دو دور چرخ سفالگری ونوس دو دور

چرخ سفالگری ونوس دو دور

مدل

: venus
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
چرخ سفالگری کراموس پدالی چرخ سفالگری کراموس پدالی

چرخ سفالگری کراموس پدالی

مدل

: KRAMS
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکتولید آزمایشگاهی مواد سرامیکی و سفالچرخ سفال
جامینی جامینی

جامینی

مدل

: jominy
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکمتالوگرافی و آماده سازی نمونهآزمون سختی پذیری جامینی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 5000وات

مدل

: MTC50BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 9kv

مدل

: MTC09BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) اتوماتیک 15kv

مدل

: ATN15BF
مهندسی و علم موادتجهیزات متالورژی و سرامیکاچینگلایه برداری پلاسمایی