زبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماس

تنسیومتر صنعتی اتوماتیک تنسیومتر صنعتی اتوماتیک

تنسیومتر صنعتی اتوماتیک

مدل

: nano-metric 700
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه گیری زاویه تماس دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس

مدل

: ZAM104-B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه‌گیری زاویه تماس
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا

مدل

: VIT-ES20
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر کشش بین سطحی به روش قطره آویزان در فشار و دمای بالا
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی دما بالا

مدل

: KE-IFT-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی قابل حمل

مدل

: KE-IFT-01
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار) دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار)

دستگاه اندازه گیری کشش سطحی( تحت دما و فشار)

مدل

: IFT-IN-02
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیری کشش سطحی
دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک و دینامیک و کشش سطحی

مدل

: سی ای جی-10
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماسسنجشگر زاویه تماس و کشش بین سطحی
دستگاه تست ضریب اصطکاک دستگاه تست ضریب اصطکاک

دستگاه تست ضریب اصطکاک

مدل

: SC-B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه‌گیری ضریب اصطکاک
رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

رویه نگار اپتیکی به روش تداخل نور سفید

مدل

: MOA-ZA
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریزبری، کشش سطحی، اصطکاک، زاویه تماساندازه گیر پروفیل سطح