آنالیز و اندازه گیری

HPLC Column HPLC Column

HPLC Column

مدل

: Analytical Colum - C18 - 250*4.6
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC

HPLC UV/VIS DETECTOR اشکار ساز UV/VIS HPLC

مدل

: DU 800
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
IoT Node (سنسور رطوبت خاک) IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

IoT Node (سنسور رطوبت خاک)

مدل

: QV-IoT-NODE-Soil Moisture
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات عمومی آنالیز و اندازه گیریدما سنج و رطوبت سنجرطوبت‌سنج 
iRnet iRnet

iRnet

مدل

: iRnet
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریردیابی
iRO PRO iRO PRO

iRO PRO

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRO PRO با تیلت iRO PRO با تیلت

iRO PRO با تیلت

مدل

: G3B-T
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی

iRo PRO با تیلت سنسور و رادیو داخلی

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iRo PRO با رادیو داخلی iRo PRO با رادیو داخلی

iRo PRO با رادیو داخلی

مدل

: G3B-R
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iro proII iro proII

iro proII

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل
iro proII به همراه تیلت سنسور iro proII به همراه تیلت سنسور

iro proII به همراه تیلت سنسور

مدل

: G3B
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات اندازه گیری مهندسی و کنترلهدایت و ناوبریسیستم مکانیاب جهانی قابل حمل