ساخت و تولید دارو

اسپری کوتر اسپری کوتر

اسپری کوتر

مدل

: KT-SC
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیساخت و تولید دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
پایلوت راکتور 3 لیتری پایلوت راکتور 3 لیتری

پایلوت راکتور 3 لیتری

مدل

: PR-3l
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیساخت و تولید دارواکسترودر اسفرونایزر داروسازی
لیکوویژن لیکوویژن

لیکوویژن

مدل

: X1
زیست، ژنتیک، کشاورزیآنالیز و تولید دارو، مواد و محصولات بهداشتیساخت و تولید داروچک چشمی ویال، لیکوویژن