زیست، ژنتیک، کشاورزی

اتاقک تست پایداری اتاقک تست پایداری

اتاقک تست پایداری

مدل

: ZF240
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهژرمیناتور هاژرمیناتور
اتاقک رشد اتاقک رشد

اتاقک رشد

مدل

: ZFL400
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
اتاقک رشد اتاقک رشد

اتاقک رشد

مدل

: ZFL240
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاهتجهیزات کنترل شرایط محیطی رشد گیاهاتاق رشد گیاه
استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری) استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

مدل

: مدل تی بی ار 941
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
استریوتاکس مارموست استریوتاکس مارموست

استریوتاکس مارموست

مدل

: استریوتاکس مارموست
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتاکسی میمون تک بازو استریوتاکسی میمون تک بازو

استریوتاکسی میمون تک بازو

مدل

: TBR931
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکس موش و رت استریوتکس موش و رت

استریوتکس موش و رت

مدل

: ST.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی