مشخصات دانسیتومتر

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

5663

نوع محصول

نرم افزار - Software - -

مدل

PAYADENSITOMETER

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح سوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

دستگاهی است که دانستیه نوری بخش های مختلف ژل الکتروفورز را پس از رنگ آمیزی اندازه گیری می کند.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول