مشخصات پیش تقویت کننده

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

45542

نوع محصول

آزمایشگاه طیف سنجی - Spectroscopy Lab - SL

مدل

3001

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح سوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

طیف سنجی گاما، الفا، بتا، ایکس و نوترون، ست طیف نگاری گاما با آشکارساز یدور سدیم، ست جداسازی و زمان گیری و طیف نگاری نوترون، ست شمارش با آشکارساز NaI، ست شمارش با آشکارساز CsI

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول