مشخصات iRnet

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

40697

نوع محصول

سایر دستگاه ها - Other - -

مدل

iRnet

سقف قیمت مجاز

-

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

گیرنده های تعیین موقعیت دقیق GNSS-ایستگاه مرجع دائمی

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول