مشخصات VSM

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

4214

نوع محصول

مغناطیس‌سنج نمونه مرتعش - Vibrating Sample Magnetometer - VSM

مدل

MDKB

سقف قیمت مجاز

-

اجازه فروش لیزینگ

دارد

کاربرد/دامنه کاربرد

اندازه گیری خواص مغناطیسی

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول