مشخصات دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های گازی هوای محیط

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

58092

نوع محصول

آنالیزر گاز محیط - Portable instrument for processing of environmented data - -

مدل

SAPA

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

بدون حمایت

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

دستگاه پایش آلودگی هوای ایستگاهی جهت اندازه گیری آلایندههای هوای شهری از جمله ذرات معلق با قطر کمتر از 10میکرومتر ( )PM10و کمتر از 2/5میکرومتر ( )PM2.5و همچنین گازهای آلایندهی ازن ( ،)O3کربن مونواکسید ( ،)COنیتروژن دیاکسید ( )NO2و گوگرد دیاکسید ( )SO2به کار میرود. این دستگاه دارای قابلیت ارسال دادههای پایش آلودگی هوا از محل نصب خود(به کمک سیستم)GPRS به فضای اینترنت میباشد.این دادهها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره میباشد

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول