مولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانس

سیگنال ژنراتور قدرت جریان 0-5 آمپر جهت تولید میدان مغناطیسی سیگنال ژنراتور قدرت جریان 0-5 آمپر جهت تولید میدان مغناطیسی

سیگنال ژنراتور قدرت جریان 0-5 آمپر جهت تولید میدان مغناطیسی

مدل

: REP-SGEN200-1
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا

سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا

مدل

: REP-PZD2K-CL
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا

سیگنال ژنراتور- مولد ولتاژ بالا- توان بالا

مدل

: REP-PZD2K-OL
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
فانکشن ژنراتور 5 مگاهرتز فانکشن ژنراتور 5 مگاهرتز

فانکشن ژنراتور 5 مگاهرتز

مدل

: RN-DFG-5
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
منبع جریان الکترومگنت منبع جریان الکترومگنت

منبع جریان الکترومگنت

مدل

: TSN-PS-3050
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسالکترومگنت
منبع جریان دیجیتال تک کانال 0 تا 100mA منبع جریان دیجیتال تک کانال 0 تا 100mA

منبع جریان دیجیتال تک کانال 0 تا 100mA

مدل

: REP-CS100-1
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
منبع جریان دیجیتال چهار کانال 0 تا 100mA منبع جریان دیجیتال چهار کانال 0 تا 100mA

منبع جریان دیجیتال چهار کانال 0 تا 100mA

مدل

: REP-CS100-4
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
منبع میدان الکتریکی پالسی منبع میدان الکتریکی پالسی

منبع میدان الکتریکی پالسی

مدل

: PEF 18-01
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمنبع میدان الکتریکی پالسی
مولد پالس مولد پالس

مولد پالس

مدل

: PLSR 2690
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده