مشخصات آشکارساز جریان نفوذپذیر

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

57405

نوع محصول

سایر دستگاه ها - Other - -

مدل

RY 264

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

بدون حمایت

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

این تجهیز در آزمایشگاه هیدرولوژی جهت شبیه سازی جریان نفوذپذیر استفاده میشود.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول