مشخصات توالی یاب پارسک

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

62181

نوع محصول

تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی - medical laboratories devices - MMD

مدل

V1.0

تولید کننده

شرکت زیستا ژن آفرین

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

در آزمایشگاه های ژنتیک ١ .تشخیص بیماری قبل از رسیدن به مرحله حاد، و کمک به علج و یا کنترل آن.٢ .دسته بندی بیماران مبتل به یک سرطان خاص و کمک به تعیین داروها و درمان مناسب آنها.٣ .انجام آزمایش ژنتیکی بر روی نوزادان و درمان اختللت موروثی.۴ .شناسایی الودگیهای میکروبی و ویروسی در موجودات و مواد غذایی.۵ .یافت نقشه ژنتیکی گونه های زیستی کشور از جمله انسانها.۶ .بکارگیری این فناوری در طراحی داروها و روشهای درمانی نوین منطبق با شرایط ژنتیکی کشور.٧ .ساماندهی به معضلت زیست محیطی.٨ .پزشکی شخصی شده.٩ .تقویت موجودات.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول