مشخصات اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

90222

نوع محصول

اندازه گیری تراوایی - Permeability measurement - PM

مدل

صنعتی

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح دوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

تراوایی، مقدار سیال یا بخاری را توصیف می کند که می تواند از شکاف ها یا ساختارهای متخلخل یک نمونه سنگ عبور کند. روش های جریان مایع برای اندازه گیری تراوایی یک مخزن هیدروکربنی به وسیله دستگاه اندازه گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع صورت می گیرد. این اندازه گیری سنجشی، به عنوان یک پارامتر برای قابلیت میزان بهره برداری از مخزن هیدروکربنی استفاده می شود.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول