مشخصات جدا کننده مغناطیسی کانی ها

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

57632

نوع محصول

جداساز مغناطیسی - magnet separator - --

مدل

SDMS20D

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح دوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

تفکیک کانی ها: به کمک میدان مغناطیسی و در شرایط یکسان، می توان کانی ها را از یکدیگر تفکیک کرد. تحقیقات ژئولوژی: این محصولمی تواند به طور گسترده به منظور جداسازی ذرات مورد استفاده قرار گیرد. ژئوکرونولوژی: این سری توسط خدمات دهندگان زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند حساسیت ناچیز پارامغناطیس و دیامغناطیس پریت ها، زیرکون و سایر مواد معدنی را که پیشتر به صورت نامغناطیس دسته بندی شده اند را آشکار کند. جداسازی های دیامغناطیسی: از قابلیت های این دستگاه می توان برای تفکیک الماس مصنوعی از الماس طبیعی و همچنین طبقه بندی آنها استفاده کرد. آزمایشگاه های کنترل و تضمین کیفیت: برای جداسازی ذرات و تعیین و دسته بندی مواد تشکیل دهنده و کنترل ویژگی آنها از این محصول استفاده می شود. جداسازی های فرومغناطیسی: استفاده از این سری به منظور بررسی خواص فرومغناطیسی و اطمینان از یکنواختی و کیفیت محصول.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول