مشخصات ژنراتور تولید هیدروژن با ظرفیت ml.min-1 300-0

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

31032

نوع محصول

هیدروژن ژنراتور - Hydrogen Generator - HG

مدل

AHG-2

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

دارد

کاربرد/دامنه کاربرد

تولید هیدروژن در محل مصرف با امکان تغییرفلوی خروجی در کاربردهایی نظیر سیستمهای کروماتوگرافی گازی، سنتز کاتالیست، پیلهای سوختی و...

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول