مشخصات ژنراتور هیدروژن فشار بالا با غشاء تبادل آنیون و ظرفیت ml.min-1 300-0

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

67267

نوع محصول

هیدروژن ژنراتور - Hydrogen Generator - HG

مدل

HG-HPAEM-300

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

دارد

کاربرد/دامنه کاربرد

تولید هیدروژن در محل مصرف با امکان تغییرفلوی خروجی در کاربردهایی نظیر سیستمهای کروماتوگرافی گازی، سنتز کاتالیست، پیلهای سوختی و...

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول