مشخصات جار تست آزمایشگاهی 6 سلولی

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

32934

نوع محصول

جارتست - Floc-Tester - -

مدل

TAT-Jar6

تولید کننده

شرکت طیف آزما طب

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح سوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

آزمایش جارتست در واقع یک مدل کوچک از واحدهای اختلاط سریع، انعقاد و ته نشینی در تصفیه خانه است که در این روش افزودن مواد شیمیایی خصوصاً موادی مثل آلوم، کلرورفریک، پلیمرها که برای کاهش کدورت آب استفاده می شوند را می توان در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی نمود. با استفاده از آزمایش جار، راهبر می تواند میزان تزریق مواد منعقدکننده را هنگامی که مقادیر کدورت، رنگ و سایر پارامترهای شاخص کیفیت آب خام تغییر میکند، بصورت تقریبی تعیین و با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش میزان تزریق مواد شیمیایی را در تصفیه خانه تنظیم نماید.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول