مشخصات نانوسورد

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

4721

نوع محصول

اندازه‌گیری سطح ویژه به روش BET  - Brunauer, Emmett and Teller - BET 

مدل

NS

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

دارد

کاربرد/دامنه کاربرد

اندازه گیری سطح ویژه ذرات به روش BET ، آنالیز های با برنامه دمایی نظیر TPR/TPD و آنالیز تیتراسیون ضربانی برای تشخیص سایت فعال نمونه کاتالیستی

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول