مشخصات الکتروریسی

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

28225

نوع محصول

الکتروریسی - Electrospinning - e-spinning

مدل

الکتروریسی کامل(I)

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح دوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

تحقیق در حوزه مهندسی بافت، بیوتکنولوژی، پزشکی، غشاءها، نانو فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، اسمز معکوس، فیلتراسیون هوا، سنسورها، بیوسنسورها، کیت های تشخیص، کاتالیست ها، نانوکاتالست ها، پوشش زخم، کشاورزی، کامپوزیت ها

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول