مشخصات لایه نشانی مرکب آندایز/الکتروانباشت

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش ندارد

کد محصول

12555

نوع محصول

الکتروشیمیایی  - Electro Chemical System  - -

مدل

MDKAD

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح سوم

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

لایه نشانی لایه نازک، نانوسیم، نانوتیوپ

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول