مشخصات جم اسپک

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

82807

نوع محصول

طیف سنج مرئی فرابنفش-مادون قرمز - Ultraviolet Visible spectroscopy-Near Infrared - UV/Vis-NIR

مدل

G100

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

دارد

کاربرد/دامنه کاربرد

شناسایی و مشخصه یابی سنگ و گوهر با استفاده از طیف سنجی اپتیکی.

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول