مشخصات دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق هوای محیط

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

58083

نوع محصول

تعیین اندازه ذرات - Particle Size Analyzer  - PSA 

مدل

OSPM

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

بدون حمایت

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

دستگاه پایش لحظهای ذرات معلق محیط جهت اندازهگیری ذرات معلق آلایندهی هوا با قطر کمتر از 10 میکرومتر ( )PM10و کمتر از 2/5میکرومتر ( )PM2.5به کار میرود. این دستگاه دارای قابلیت ارسال داده های پایش آلودگی هوا از محل نصب خود به کمک سیستمGPRS به فضای اینترنت بوده که این دادهها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره میباشد. همچنین این دستگاه دارای قابلیتهای دیگری از جمله نمایش داده های اندازهگیری شده در محل و نمایش میزان شاخص کیفیت هوا ( )AQIو ارسال آن به مانیتور مرکزی میباشد

گالری تصاویر

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول