مشخصات تست کشش یونیورسال هیدرولیک 100 تن مدل STH -106

تعداد رای : ۱
نیاز به نصب, راه اندازی و آموزش دارد

کد محصول

68790

نوع محصول

اندازه‌گیری خواص مکانیکی  - Mechanical Test System - MTS

مدل

STH-106

سقف قیمت مجاز

ابتدا یا وارد کارتابل خود شده و یا در صورتی که هنوز در سامانه ثبت نام ننموده اید اقدام به ثبت نام کاربری جدید نمایید

سطح حمایتی

سطح اول

اجازه فروش لیزینگ

ندارد

کاربرد/دامنه کاربرد

اندازه گیری خواص مکانیکی فلزات

گالری تصاویر

لیست لوازم جانبی

نامحداکثر تعداد مشمول حمایتتصاویر
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 100k مدلss300-100kgf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، فشاری به ظرفیت 300k مدل SS300-300kgf
۱ عدد
سنسور نیرو-وزن به ظرفیت 500 kgf مدل SS300-500kgf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 1T مدل SL410-1tf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 2T مدل SL410-2tf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 3T مدل SL410-3tf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 5T مدل SL410-5tf
۱ عدد
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت10tf مدل SL410-10tf
۱ عدد
سنسور تیرو- وزن، به ظرفیت 20tf مدل SL410-20tf
۱ عدد
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 30tf مدل SL410-30tf
۱ عدد
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 50tf مدل SL410-50tf
۱ عدد
سنسورنیرو- وزن، به ظرفیت 60tf مدل SL410-60tf
۱ عدد
سنسور نیرو- وزن به ظرفیت 100tf مدل SL410-100tf
۱ عدد
سنسور نیرو- وزن، به ظرفیت 150tf مدل SL410-150tf
۱ عدد
فک فشاری هیدرولیک 50tf مدل AZ-CP-UH50tf
۱ عدد
فک فشاری هیدرولیک 60tf مدل AZ-CP-UH60tf
۱ عدد
فک فشاری هیدرولیک 100tf مدل AZ-CP-UH100tf
۱ عدد
فک فشاری هیدرولیک 120tf مدل AZ-CP-UH120tf
۱ عدد
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 30tf مدل AZ-CPS-UH30k
۱ عدد
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 50tf مدل AZ-CPS-UH50k
۱ عدد
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 60tf مدل AZ-CPS-UH60tf
۱ عدد
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 100tf مدل AZ-CPS-UH100tf
۱ عدد
فک فشاری خودنگهدار هیدرولیک 120tf مدل AZ-CPS-UH120tf
۱ عدد
فک کشش هیدرولیک 30tf مدل AZ-HG-UH 30tf
۱ عدد
فک کشش هیدرولیک 50tf مدل AZ-HG-UH 50tf
۱ عدد
فک کشش هیدرولیک 60tf مدل AZ-HG-UH 60tf
۱ عدد
فک کشش هیدرولیک 100tf مدل AZ-HG-UH 100tf
۱ عدد
فک کشش هیدرولیک 120tf مدل AZ-HG-UH 120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد 30-15 mm مدلAZ-JR-UH1530-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد40-30 mm مدلAZ-JR-UH3040-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه گرد 50-40 mm مدلAZ-JR-UH4050-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 10-0 mm مدل AZ-JS-UH0010-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 20-10 mm مدل AZ-JS-UH1020-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 30-20 mm مدل AZ-JS-UH2030-120tf
۱ عدد
لقمه فک کشش هیدرولیک نمونه تخت 40-30 mm مدل AZ-JS-UH3040-120tf
۱ عدد
فک خمش 3 نقطه ای مدل STC
۱ عدد
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=50+_10%
۱ عدد
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=20+_10%
۱ عدد
اکستنسومتر کورس کوتاه GL=10+_10%
۱ عدد
اکستنسومتر کورس بلند
۱ عدد
پاور پک هیدرولیک
۱ عدد

تولید کنندگان مشابه بر اساس نوع محصول